Електрическа безопасност
Електрическа безопасност при производството на електрозаваръчни работи „Полезно за електротехник: електротехника и електроника
Електрическа заваръчна инсталация (заваръчен трансформатор, агрегат, преобразувател, токоизправител) трябва да има паспорт, инструкции за експлоатация и инвентарен номер, под който...
Групи за приемане на електрическа безопасност: какви са те и как да ги получите «Полезно за електротехник: електротехника и електроника
За да се определи квалификацията на всеки технически специалист, се използват различни сертификати с вписване на записи в трудовата книжка...
Обучение и обучение на електрически персонал за предотвратяване на електрически наранявания. Полезно за електротехник: електротехника и електроника
За да не могат електрическите инсталации на предприятията да станат източници на електрически наранявания, е необходимо тяхната работа да бъде...
Технически мерки за гарантиране на безопасността при работа в електрически инсталации. Полезно за електротехник: електротехника и електроника
По време на изпълнение на работа в електрически инсталации се предприемат технически и организационни мерки (мерки) за предотвратяване на случайно...
Показать ещё

Съветваме ви да прочетете:

Защо електрическият ток е опасен