Електрически изчисления
Изчисляване на съпротивлението според закона на Ом. Полезно за електротехник: електротехника и електроника
Теоретичните знания трябва да могат да се прилагат на практика. Тази статия е първата в нов раздел за електрически изчисления....
Спад на напрежението. Полезно за електротехника: електротехника и електроника
При всяко съпротивление, когато преминава ток, възниква напрежение, което обикновено се нарича спад на напрежението в това съпротивление. Ако има...
Изчисляване на допълнително съпротивление «Полезно за електротехник: електротехника и електроника
Ако потребителят трябва да бъде включен при по -високо напрежение от това, за което е проектиран, към него се свързва...
Изчисляване на шунт за амперметър. Полезно за електротехник: електротехника и електроника
Шунтът е съпротивление, което е свързано през клемите на амперметъра (успоредно на вътрешното съпротивление на инструмента), за да се увеличи...
Изчисляване на полученото съпротивление при последователно-паралелна връзка. Полезно за електротехника: електротехника и електроника
Последователно-паралелна или смесена връзка е сложна връзка от три или повече съпротивления. Полученото съпротивление в смесена връзка се изчислява
Показать ещё

Съветваме ви да прочетете:

Защо електрическият ток е опасен