Електрически явления
Разлика в потенциала за контакт. Полезно за електротехник: електротехника и електроника
Ако две проби, направени от два различни метала, са плътно притиснати една към друга, тогава между тях ще възникне контактна...
Кирлиан ефект — история на откриването, снимки, използване на ефекта
Ефектът на Кирлиан е името, дадено на определен вид електрически разряд в газ, наблюдаван при условия, когато обектът на изследване...
Коронният разряд — произход, характеристики и приложение. Полезно за електротехник: електротехника и електроника
При условия на рязко нехомогенни електромагнитни полета, върху електроди с висока кривина на външните повърхности, в някои ситуации може да...
Йонни токове и природни магнитни явления. Полезно за електротехник: електротехника и електроника
Ако заредените частици се движат в газ в присъствието на външно магнитно поле, те могат свободно да опишат значителна част...
Стримерна теория за електрическо разбиване на газове. Полезно за електротехник: електротехника и електроника
Самата дума „поток“ се превежда като „поток“. Съответно "стример" е набор от тънки разклонени канали, по които електрони и йонизирани...
Показать ещё

Съветваме ви да прочетете:

Защо електрическият ток е опасен