Речник на английските термини
Основни електрически термини и определения, разпределителни табла и устройства за свързване и регулиране, част 1
Разбирането на електричеството изисква познаване на тези основни електрически термини. Международен електротехнически речник, табла и апарати за свързване и регулиране,...
Речник на електрическите термини на английски — A „Полезно за електротехник: електротехника и електроника
A Абсолютна грешка Абсолютна чувствителност Абсолютно селективна система за защита Ускорена
Изображение для публикации не задано
W Диаграма на стената - имитираща диаграма в контролната зала Вата мощност - консумация на активна мощност Консумация на ват...
Изображение для публикации не задано
V Варистор - варистор V -връзка - отворена триъгълна връзка Векторна група (на трансформатор) - група за свързване на трансформатор...
Изображение для публикации не задано
U Свръх високо напрежение - Подстанция без надзор - Подстанция, която не се нуждае от поддръжка
Показать ещё

Съветваме ви да прочетете:

Защо електрическият ток е опасен