DGU под наем

DGU под наемArnda dgu в момента е едно от най -целесъобразните решения за решаване на въпроса за енергийното снабдяване на различни предприятия и съоръжения. В много случаи закупуването на генериращо оборудване е непрактично и освен това неоправдано скъпа мярка, докато временното притежание на оборудването предполага най -рационалното използване на средствата. Вземете например фестивал, който ще продължи няколко дни — независимо от часа на събитието, той се нуждае от енергийните доставки, които електроцентралата може да осигури. Но въпреки това закупуването на това в никакъв случай не е най -изгодното финансово решение, тъй като такова оборудване като генераторни комплекти предполага постоянна работа, а не съхранение в склад и периодична употреба. Или по -дълъг период — например няколко месеца, а може би дори няколко години — това може да бъде строителството на всяко съоръжение или разработването на поле. И в тези случаи най -изгодното решение би било да наемете dsu, което предполага абсолютно същия резултат, но за по -малко пари.

Сред оборудването, което в момента се предлага под наем, има няколко вида електроцентрали. Първо, това са електроцентрали, които са предназначени не само за генериране на енергия, но и за генериране на топлина и студ.

Електроцентралите, които излъчват електричество и топлина, работят на принципа на когенерация, а тези машини, които излъчват както електричество, така и топлина и студ, работят на принципа на тригенерацията. Второ, електроцентралите се различават по вида гориво, на което работят. Това могат да бъдат бензинови генератори, дизелови генераторни агрегати или газови бутални агрегати. Необходимо е също така да се отбележи съществуването на електроцентрали, работещи на алтернативни горива — свързан петролен газ, пилешки изпражнения и т.н.

Инженерната мисъл не стои неподвижна и всеки ден се измислят нови решения за решаване на проблемите с енергийното снабдяване на различни обекти, като се вземат предвид съпътстващите ползи.

DGU под наем

Съветваме ви да прочетете:

Защо електрическият ток е опасен