Как да се измери електрическото съпротивление на променлив ток

Как да се измери електрическото съпротивление на променлив токИзмерване електрическо съпротивление променлив ток може да бъде произведен по метода амперметър — волтметър съгласно схемите на фиг.

Ако е необходимо да се определят компонентите на импеданса, използвайте метода на три инструмента на амперметър — волтметър — ватметър. Големите съпротивления се измерват съгласно диаграмата на фиг. 1, в, малки съпротивления — според диаграмата на фиг. 1, б. Стойностите на импеданса се определят по формулите

където P, U, I са показанията съответно на ватметъра, волтметъра и амперметъра.

Точността на тези методи е ниска. Те се използват при определяне на параметрите на нелинейни елементи, когато измерването се извършва при експлоатационни условия.

За да измерите импеданса и неговите компоненти, можете да използвате метода за сравняване на неизвестното съпротивление Zx с известното активно съпротивление R0.

Вериги за измерване на съпротивления съгласно метода за сравнение: а - последователно свързване на сравнените съпротивления; b - успоредно

Ориз. 1. Вериги за измерване на съпротивления по метода за сравнение: а — последователно свързване на сравнените съпротивления; b — успоредно

Когато Zx и R0 са свързани последователно (фиг. 1, а), общото съпротивление и неговите компоненти се определят по формулите

 

С паралелно свързване на Zx и R0 (фиг. 1, б)

Различни AC мостове се използват широко за измерване на импеданса, както и неговите активни и реактивни компоненти. Мостовете се захранват от ток на честотата, при която са необходими измервания. Обикновено активните и реактивните компоненти на измереното съпротивление се определят отделно от стойностите на управляваните елементи.

Как да се измери електрическото съпротивление на променлив ток

 

Съветваме ви да прочетете:

Защо електрическият ток е опасен